Ochrana osobních údajů, mimosoudní vyrovnání

Ochrana osobních údajů, Mimosoudní vyrovnání Vyplněním formuláře prostřednictvím těchto webových stránek poskytujete své osobní údaje dle ustanovení §4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na poradenském portálu Via Magica si uvědomujeme důvěrnost osobních údajů a respektujeme právo na soukromí.

Veškeré osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím internetových stránek www.viamagica.eu, jakožto i ostatní osobní údaje získané registrací na uživatele Via Magica, seminářů či nejrůznějších dotazníků a anket, považujeme za vysoce důvěrné a zpracováváme je pouze k vlastním marketingovým účelům a ke zlepšení našich služeb, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu registrované osoby.

Osoby poskytující své osobní údaje berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoli písemně odvolat (info@viamagica.eu) a portál Via Magica údaje zlikviduje. Portál Via Magica se zavazuje, že osobní údaje nebudou bez souhlasu dané osoby poskytnuty další osobě či společnosti.
Upozornění spotřebitele o možnostech mimosoudního vyrovnání

V souladu s ust. § 14 a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spotřebitel je oprávněn se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů oprávněn obrátit na příslušný subjekt určený pro mimosoudní řešení sporů.

Obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz

Specializované orgány, na které je možné se také obracet (řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou, v níže uvedených oblastech):

Finanční trh:

Finanční arbitr
Legerova 1581/69
110 00 Praha 1
www.finarbitr.cz

Pro telekomunikace:

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
190 00 Praha 9
www.ctu.cz