Karmický trojúhelník

Číslo, které má vliv na naši osobnost a životní cestu, vytváří tzv. typ osobnosti KARMICKÉ TROJÚHELNÍKY – Životní cesta – ukazují naše úkoly, které máme zvládnout ke svému dalšímu vývoji. Dřívější životy vytvořily příčiny a následky, ze kterých vychází plán našeho současného života.

Pro výklad karmického trojúhelníku kontaktujte naši specializovanou vědmu