Numerologie dne

Numerologie je nauka o číslech, kterou se zabýval již Pythagoras a je tvůrcem této filosofie. Numerologie prostřednictvím data narození, jména a příjmení odhaluje naši povahu, schopnosti, životní úkol a osud, prozradí jak se chováme i co si myslíme. Nabízí nám nejvhodnější směr, jakým by se náš život měl ubírat. Pokud se jím necháme vést, může to pro nás být jen výhodné a prospěšné.

Prostřednictvím numerologie se můžeme lépe vyznat sami v sobě a ve svém životě. Ukáže nám, co se můžeme z vlastních chyb naučit, jak je pochopit a napříště je neopakovat. Známe-li dobře sami sebe, své schopnosti a možnosti, pak máme tu moc si o svém životě a své budoucnosti rozhodovat sami.

Datum narození změnit nemůžete, avšak jméno ano. Správně vybrané jméno nás v životních situacích podporuje a nebrzdí. Proto je důležité už při narození vybrat dítěti takové jméno, které ladí nejen s jeho příjmením, ale i s datem narození.

Čísla, skupiny čísel a planety nás ovlivňují a díky výpočtům můžeme posoudit, jaké energie nás budou v daném roce, měsíci či dni ovlivňovat a naopak, jak my je budeme vnímat a reagovat na ně. Můžeme se tedy už dopředu vyhnout nepříjemným zkušenostem, špatnému rozhodnutí či zbytečnému stresu a vysílení. Můžeme se připravit a svobodně zvolit nejvhodnější postup.

ČÍSLO DNE NAROZENÍ – napoví hodně o charakterových rysech člověka stejně jako o jeho pracovních, společenských i osobních potřebách, poukazuje a odkrývá rovněž i naše slabiny. Spolu se životním číslem patří mezi nejdůležitější čísla našeho data, jsou naším „zrcadlem“ ČÍSLO MĚSÍCE NAROZENÍ – dává celistvý obraz spolu s ostatními čísly

ČÍSLO ROKU – kolektivní vědomí, růst a generační výzvy

Pro podrobnější výklad se ozvěte našim poradcům